Ceník


 

Konzultace – Celodenní konzultace s designérem ve Vašem interiéru.
2100Kč bez DPH

- Hodinová konzultace s designerém ve Vašem interiéru.
350 Kč/hod bez DPH

Návrh jedné místnosti – konzultace a zaměření interiéru,
3D vizualizace, 2D pohledy, technické výkresy, cenová nabídka.
 Za každou další místnost se cena násobí.
4000Kč bez DPH

Návrh jedné místnosti - konzultace a zaměření interiéru, 3D vizualizace, 2D pohledy, technické výkresy, cenová nabídka včetně k
onzultace,výběr materiálů a barevné řešení u dodavatelů. Z každou další místnost se cena násobí.
5000Kč bez DPH

Bytová jednotka – konzultace a zaměření interiéru, 3D vizualizace,
2D pohledy, technické výkresy, cenová nabídka včetně konzultace
 a výběru materiálů a barevné řešení u dodavatelů.
Cena dle rozsahu a velikosti bytu

Rodinný dům – konzultace a zaměření interiéru, 3D vizualizace,
2D pohledy, technické výkresy, cenová nabídka včetně konzultace 
a výběru materiálů a barevné řešení u dodavatelů.
Cena dle rozsahu a velikosti bytu

Komerční prostory - konzultace a zaměření interiéru, 3D vizualizace, 2 ohledy, technické výkresy, cenová nabídka včetně konzultace 
a výběru materiálů a barevné řešení u dodavatelů.
Cena dle rozsahu a velikosti interiéru

Asistence při nákupu 300 Kč za hodinu

Služba SKYPE – určená pro klienty pocházející z velké vzdálenosti 
a pro klienty ze zahraničí. 200 Kč za hodinu

Jak platba za služby probíhá?

​ Celý proces je nejprve naplánován a rozdělen do 2-3 fází.  Každé fázi  odpovídá předem dohodnutá a investorem schválená  částka. Platební kalendář je nastaven tak, že investor platí před započetím prací na danou fázi. Vzhledem k tomu, že fáze na sebe logicky navazují, po skončení první fáze následuje platba za další fázi atd. 
Platby dodavatelům projektu (elektrikáři, instalatéři, malíři, dodavatelé nábytku a osvětlení apod.) probíhají přímo mezi investorem a daným dodavatelem na základě předem dodané cenové nabídky.

1. fáze – 10% 
záloha na vypracování návrhu, která je splatná předem dle předložené faktury.

2. fáze – zahájení prací na realizaci
 ceny jsou stanovené dle cenových nabídek a záloha činí 70% z celkové ceny. Určité platby probíhají mezi investorem a dodavatelem na základě cenových nabídek.

3. fáze – autorský dozor, 
cena stanovena dle cenových nabídek a záloha činí 70% z celkové ceny.

 

Neváhejte nás oslovit - volejte +420 777 625 278