Jak pracujeme


Před tím než mě oslovíte

Udělejte si rozpočet na Váš projekt. Je potřeba, abyste rámcově věděli, jaké máte prostředky. V opačném případě by mohlo dojít k tomu, že  Vám předložím řešení, která pro Vás nebudou proveditelná a zbytečně bychom mrhali  svým drahocenným časem.


Počítejte s tím, že projekt zabere hodně času.  Například rekonstrukce bytu rozměru 75 m2 může trvat od 2 do 4 měsíců. Samotný proces je často o emocích, časovém vypětí, ale to vše se Vám  vrátí v podobě kvalitního bydlení.

Kdy oslovit bytového designéra? ​

Čím dříve, tím pro Vás lépe. Nejlepších výsledků lze dosáhnout, když se spojíte s bytovým designérem již před započetím stavebních prací. Pokud se návrh interiéru v této fázi připraví, dosáhneme toho, že bude šitý na míru  Vašim potřebám. Do budoucna Vám to ušetří čas a peníze, jelikož se nebudou muset dělat dodatečné úpravy.

Jak funguje spolupráce s ostatními dodavateli projektu interiéru?

Stavební a interiérový rozpočet
Na základě schváleného návrhu interiéru  se poptají jednotliví dodavatelé - dle potřeby např. elektrikář, truhlář, instalatér, stavební firma, malíř, tapetář, dodavatelé nábytků a osvětlení aj. Následně  dodavatelé připraví cenovou nabídku. Po schválení nabídky vzniká spolupráce/obchodní vztah mezi daným dodavatelem a investorem. 
Preferuji spolupráci se svými ověřenými partnery a dodavateli. Věřím, že i zákazník bude profitovat z této formy spolupráce, která má nastavená pravidla kvality výstupů a dodržování termínů dodání.

Zajištění realizace a autorský dozor
Interiérový designér  na základě dohody může provádět tzv. "autorský dozor", který zajistí, aby nový interiér odpovídal schválenému návrhu. Jedná se o dozor nad realizací jednotlivých řemesel, kde se sleduje dodržení návrhu a kvalita výstupu. Je potřeba uvést, že se nejedná se o tzv. "stavební dozor", který se zaměřuje na technickou stránku věci a je vykonáván specializovaným profesionálem, obvykle stavebním inženýrem.
Cena za autorský dozor interiérového designéra je dohodnuta smluvně v rámci realizace projektu.
Ze své praxe doporučuji využít tuto službu vzhledem k tomu, že pokud si sám investor dozoruje jednotlivá řemesla, konečný výsledek nebývá obvykle dobrý - nevalná kvalita výstupu, odklon od schváleného návrhu, časová prodlení apod. Interiérový designér vhodně naplánuje jednotlivá řemesla tak, aby na sebe navazovala a aby se dodržely technologické postupy, má "vycvičené" oko a více než laik vidí nedokonalosti a v důsledku investorovi ušetří čas a peníze. Často se stává, že právě v této fázi investoři začínají šetřit, nicméně investice do autorského dozoru se skutečně vyplatí.

 

Služby interiérového designéra

Úvodní konzultace Prvotní schůzka s interiérovým designérem slouží k vzájemnému seznámení, vyjasnění rozsahu zakázky a klientových potřeb a přání. Po této schůzce klient obdrží písemnou nabídku s detailním rozpisem nabízených služeb, cenou a termíny provedení.

Dispoziční návrh interiéru
studie prostoru Interiérový designér v tomto kroku navrhne takové dispoziční uspořádání interiéru, které reflektuje konkrétní potřeby klienta z hlediska užívání prostoru a zároveň splňuje veškeré ergonomické požadavky na interiér. Interiérový designér navrhne rozmístění nábytku, osvětlení, dekorační prvků, případně i stavební změny. Výstupem  je půdorysné zobrazení místnosti a 3D vizualizace místností. Dispoziční návrh je zpracován ve 3D programu PaletteCad.

Návrh stylu interiéru a barevně-materiálové schéma
Jedná se o proces definování stylu interiéru, který oslovuje vkus klienta a vytvoří požadovanou atmosféru interiéru. Dalším výstupem interiérového designéra  této fázi je "barevn​ě-materiálové schéma", které slouží k vyjasnění preferencí barev a materiálů, které se budou v interiéru vyskytovat. Záměrem je vystihnout daný styl interiéru vhodně volenými barvami, materiály, světly, dekoracemi a doplňky tak, aby se vzájemně doplňovali a fungovaly jako estetický celek. 

Návrh zařizovacích předmětů interiéru 
Interiérový designér v této fázi dodá návrhy dle rozsahu jednotlivých místností a smluvních podmínek a u dobré brazilské kávy Yakima (http://www.yakimacoffee.eu/) proběhnou konzultace nad výsledným návrhem. Realizace interiéru Interiérový designér po vytvoření návrhu může na žádost klienta spolupracovat při samotné realizaci projektu interiéru. Lze využít následujcí služby: Kompletní realizace interiéru včetně doporučení dodavatelských firem, zajištění řemeslných prací.  Zastupování klienta při jednáních s dodavateli. Autorský dozor v průběhu celé realizace interiéru.Zadávání prací jednotlivým realizačním firmám

Neváhejte nás oslovit - volejte +420 777 625 278